PREDAVAČ
Nataša Novaković

Nataša Novaković zadnjih je pet godina provela na funkciji Predsjednice Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, neovisnog tijela zaduženog za prevenciju korupcije, etiku i odgovorno obnašanje javnih dužnosti, a nakon isteka mandata vratila se u Hrvatsku udrugu poslodavaca i od travnja ove godine je na poziciji Direktorice za ESG. Njezine trenutne odgovornosti uključuju sve teme koje se dotiču poslodavaca u kontekstu okolišnih, društvenih i upravljačkih čimbenika njihovog poslovanja.

ORGANIZATOR

Human Capital d.o.o.
Rudolfa Bićanića 38
10000, Zagreb
OIB 08542404385