PREDAVAČ
Josip Držaić

Josip Držaić, kao diplomirani psiholog od 2015. godine zaposlen je u Centru za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb kao voditelj stručnog tima, a od 2020. godine obnaša dužnost ravnatelja Centra. Aktivni je član projektnog tima Udruge OSVIT koja promiče zapošljavanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj te Europskog udruženja pružatelja socijalnih usluga za osobe s invaliditetom EASPD. Student je doktorskog studija poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu.

ORGANIZATOR

Human Capital d.o.o.
Rudolfa Bićanića 38
10000, Zagreb
OIB 08542404385