PREDAVAČ
Jelena Festini

Klimaoprema je u 2023 izdala svoje prvo izvješće o održivosti i pokrenula dekarbonizacijske procese, s ciljem da u narednom periodu definira svoju Strategiju održivosti. Jelena je vodila proces analize stanja, utvrđivanja materijalnih tema poduzeća i organizacije ostalih ESG aktivnosti na ovom putu. Ona se preko 19 godina bavi širokim raspon disciplina, koje su uključivale javne politike, vođenja projekata, nabave, uspostave sustava i procedura za EU/međunarodne fondove i projekte a posljednjih se tri godine posvetila održivosti.

ORGANIZATOR

Human Capital d.o.o.
Rudolfa Bićanića 38
10000, Zagreb
OIB 08542404385