PREDAVAČ
Ana Jadrešin

I nakon 8 godina rada u zatvoru još uvijek vjeruje da je promjena moguća. Posvećena pomaganju pojedincima i grupama (timovima, obiteljima, organizacijama) da nadrastaju svoja trenutna ograničenja i ostvaruju svoje pune potencijale – kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Diplomirani psiholog i Gestalt psihoterapeut pod supervizijom s višegodišnjim iskustvom u području ljudskih resursa - kroz osmišljavanje edukacija i transformacijskih treninga na temelju analize potreba kompanije i timova, njihovo provođenje i follow-up, s naglaskom na Leadership, Komunikacijske, Prezentacijske i Prodajne vještine te homogenizaciju timova. Višegodišnje iskustvo u individualnom poslovnom i privatnom coachingu i mentoringu.

ORGANIZATOR

Human Capital d.o.o.
Rudolfa Bićanića 38
10000, Zagreb
OIB 08542404385